Babylock - Overlock
1.098,00 € 988,00 € * 988,00 €/Stk
1.498,00 € 1.348,20 € * 1.348,20 €/Stk
1.798,00 € 1.618,20 € * 1.618,20 €/Stk
2.198,00 € 1.978,20 € * 1.978,20 €/Stk